Nút bấm thông minh

360.000 342.000

– Kết nối với bộ JAVIS HC thông qua sóng Zigbee
– Sử dụng pin CR2032 dễ thay thế

Danh mục:
.
.
.
.