Công tắc bình nóng lạnh JAVIS không viền WIFI

880.000 836.000

– Công tắc bình nóng lạnh: dòng tải tối đa 16A, đóng ngắt cả
dây nóng và dây lạnh. Chịu tải 3500W. Có 2 loại vuông hoặc chữ nhật mầu trắng

Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.