Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm có màn hình

680.000 646.000

– Kết nối với bộ JAVIS HC thông qua sóng Zigbee
– Sử dụng pin AAA dễ thay thế

Danh mục:
.
.
.
.