Cảm biến nhiệt độ có màn hình zigbee VHT – Smart

935.000 654.500

  • Biết được các chỉ số của mội trường xung quanh
  • Đọ nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực
  • Thông báo trên smartphone nếu điều kiện môi trường bình thường
  • Hẹn giờ bật đèn theo lịch trình tùy chỉnh
  • Kết nối thiết bị khác tạo lập ngữ cảnh tiện ích.
Danh mục:
.
.
.
.